Operační mikroskop Leica PROVEO

Mikrochirurgický systém Stellaris PC: Next generation

LightLink - CXL

Vantage Plus

Operační stůl SC 500