Operační mikroskop Leica PROVEO

Mikrochirurgický systém Stellaris PC: Elite

LightLink-CXL

Vantage Plus

Operační stůl SC 500