XXX. výroční sjezd České oftalmologické společnosti

Datum konání 8. - 10. 9. 2022, Brno.
Zveme Vás k návštěvě naší expozice. Více inf
ormací zde.