Automatický perimetr AP-250 B/Y

Perimetr Frey AP-250 B/Y přináší inovaci, preciznost a rychlost v analýze zorného pole. Spolehlivé výsledky standardní i flicker perimetrie jsou posíleny digitálním eye tracking systémem pro monitorování fixace pacienta. Perimetr obsahuje všechny funkce modelu AP-250, nicméně nabízí další funkce jako modro-žlutou perimetrii a motorizovanou opěrku brady.

Modro-žlutá perimetrie

Indikace časných glaukomových poškození modrým stimulem velikosti Goldmann V na žlutém pozadí.

Integrovaný PC

Řídící počítač je integrován v dolní části jednotky perimetru a tím jsou sníženy prostorové nároky.

Osvětlení pozadí pomocí LED

Díky LED technologii perimetr neobsahuje žádné pohybující se opto-mechanické součásti, a tudíž nevyžaduje žádné náklady na pravidelnou údržbu.

Krátká doba vyšetření

Uživatel má k dispozici několik technik umožňujících zkrátit dobu vyšetření. Jsou to zejména optimalizované vyšetřovací strategie FastScan, Screening, Fast Threshold a Smart Threshold. Délku vyšetření zásadním způsobem zkracují pokročilé metody monitorování fixace a dále možnost aktivovat adaptivní mód pro řízení rychlosti testu.

Přesné výsledky

Vysoce přesné a spolehlivé vyšetření ztráty zorného pole dosažené vysokou hustotou testovacích bodů v koncentrické stimulační komoře v kombinaci s pokročilým systémem sledování fixace.

Digitální systém monitorování fixace

Pokročilý Eye Tracking systém pro kontrolu fixace. Kontinuální sledování polohy pacientova oka umožňuje vyřadit odpovědi pacienta v okamžiku chybné fixace. Tím se výrazným způsobem zvyšuje přesnost a spolehlivost výsledků.

Rozšíření vyšetřované oblasti

Vyšetřující má možnost rozšířit původně testovanou oblast zorného pole k detekci ztráty periferního zorného pole. To umožňuje významně ušetřit čas eliminací potřeby provedení dalšího retestování.

Uživatelsky přívětivý SW

Intuitivní a jednoduchý program perimetru zvládají i méně zkušení uživatelé. Interaktivní nabídky jsou jednoduché a poskytují ucelené informace o vyšetření, čímž se zásadním způsobem zkracuje čas potřebný k vyhodnocení a výtisku výsledků vyšetření.

Uživatelské testy

Pokročilé funkce programu umožňují modifikovat standardní testy a vytvářet nové dle potřeb očního lékaře.

Rychlé retestování vybrané oblasti

Jedním kliknutím myši na vybraný bod během probíhajícího testu lze retestovat podezřelé body. Funkce umožňuje ověřit, jestli jsou podezřelé body důsledkem chybné fixace nebo ztráty zorného pole a zároveň usnadní další postup testování specifických oblastí.

Motorizovaná opěrka brady

Nastavení výšky opěrky se ovládá přímo z programu perimetru.

Vylepšený pacientův komfort

Pacientův komfort může ovlivňovat spolehlivost vyšetření. Otevřený design stimulační komory zlepšuje ventilaci a omezuje u pacienta možnost pociťovat klaustrofobii nebo podobné pocity.

Regresní analýza

Sofistikovaná funkce programu umožňuje kompletní sledování a hodnocení regrese zorného pole.

Funkce porovnání

Tato funkce umožňuje porovnání dřívějšího a aktuálního vyšetření vedle sebe a výtisk detailní zprávy na jedné stránce.

Jazykové a termínové přizpůsobení

Program perimetru AP-250 B/Y může být snadno přeložen do dalších jazyků prostřednictvím funkce poskytnuté programem. Stejná funkce rovněž umožňuje uživateli provést specifická nastavení terminologie perimetru, aby se vyhovělo uživatelovým preferencím.

Hromadný výtisk

Program umožňuje uživateli konfigurovat různé varianty výtisku výsledků, jako jsou „sedm v jednom“, „hromadný výtisk“, „kombo výtisk“, atd.

Upgrade řídícího programu

Výrobce zajišťuje upgrade řídícího programu, který je jednoduchý a evolučním způsobem umožňuje našim uživatelům držet krok s jejich praktickými potřebami a také s nejnovějšími poznatky v perimetrickém testování.

Spolehlivost

Automatický perimetr Frey AP-250 B/Y poskytuje našim uživatelům už řadu let spolehlivý a bezporuchový provoz. Na rozdíl od projekčních perimetrů, perimetr AP-250 B/Y využívá LED technologie s dlouhou životností svítivých diod a nepoužívá motorky nebo choulostivé mechanické součásti a tudíž neklade žádné nároky na rutinní údržbu. Automatický perimetr AP-250 B/Y je kompatibilní se standardními PC.

Příslušenství

- video kamera
- digitální eye tracker
- motorizovaná opěrka brady
- odpovědní tlačítko pacienta
- integrovaný PC s předinstalovaným operačním systémem a aplikačním SW
- interní grabbovací karta
- krytka na oko
- přehoz na perimetr