TearFlo

TearFlo

Výrobce: HUB Pharmaceuticals, USA

Proužky filtračního papíru 5x35 mm pro Schirmerův test hodnotící vodnou složku a reflexní produkci slz. (Schirmerův test i bez anestetika).

Použití

Pro zjištění slzivosti očních cest.

Návod k použití

Před použitím testu nenanášejte do oka žádné zevní medikamenty, ani nevystavujte oko nešetrné manipulaci. Pacient by měl být posazen v lékařském křesle s podepřenou hlavou v místnosti se ztlumeným světlem. Pohledem proti světlu najděte testovací proužek ve sterilním obalu a roztrhněte jej, aby nedošlo k poškození proužku. Vyvarujte se styku kapalin s testovacím proužkem. Přiložte proužek na 5 minut kulatým koncem na spodní spánkový okraj víčka. Míra slzivosti bude indikována zvlhčení proužku na číselné stupnici.