Ultrazvukový pachymetr AccuPach VI

Výrobce: Accutome Inc., USA

Stolní ultrazvukový pachymetr AccuPach VI je určen k přesnému měření tloušťky rohovky. Na základě naměřených výsledků přístroj umožňuje stanovit korekci naměřeného nitroočního tlaku v oku s ohledem na biomechanické vlastnosti rohovky.

Základní technický popis

- ultrazvukový pachymetr s dotykovým LCD displejem
- unikátní digitální zpracování a vyhodnocení ultrazvukového signálu zajišťuje mimořádnou přesnost měření
- periferní zařízení: nožní spínač, tiskárna, klávesnice
- rozměry: 25,4 x 25,4 x 6,35 cm

Měření

- výsledky měření jsou zobrazovány na LCD displeji
- digitální analyzátor rozlišuje až 4000 bodů na jednom echogramu
- automatické nastavení zisku přijímacího zesilovače zajišťuje optimalizaci echogramu
- zvuková signalizace indikuje správné přiložení sondy na rohovku
- pomocí připojené klávesnice lze uložit výsledky měření na USB disk za účelem archivace nebo tisku pomocí PC
- z průměrné hodnoty měření a zadané hodnoty nitroočního tlaku je přepočten korigovaný nitrooční tlak vzhledem k tloušťce rohovky