Femtosekundový laser VICTUS

Výrobce: Bausch+Lomb/Technolas, Německo

Femtosekundový laser Victus je již po sedm let jedním z nejuniverzálnějších zařízení svého druhu na trhu. V jediné platformě kombinuje funkce pro vytvoření rohovkové lamely, refrakční zákroky a pro operaci katarakty.
V roce 2017 zahájila společnost Bausch+Lomb/Technolas (Německo) distribuci již třetí generace svého laseru VICTUS™.

Největší novinkou této verze je integrace nového modelu peroperačního OCT (2S-OCT). Tato moderní technologie nabízí oproti původní verzi lepší rozlišovací schopnost, vyšší obnovovací frekvenci, a tedy rychlejší odpověď na změny v obraze. Díky tomu může být OCT obraz využit k automatickému rozpoznání jednotlivých struktur oka, čímž je výrazně zrychleno plánování jednotlivých zákroků a také jejich přesnost. U nového OCT zůstává zachována schopnost „on-line“ zobrazení oka během celé operace, což dovoluje maximální kontrolu chirurga nad laserem po celou dobu zákroku.

Software laseru VICTUS umožňuje v současné době provádět širokou řadu zákroků:

Katarakta:Kapsulotomie
 Fragmentace čočky
 Rohovkové incize
 Arkuátní keratotomie (AK)
Lamela pro lasik 
Terapeutické výkony:Penetrující keratoplastika
 Lamelární keratoplastika
 Intrastromální ringy
 Stromální kapsa pro crosslinking

Při operaci katarakty zefektivní práci zvětšená, automaticky předvolená zóna laserového působení v čočce. V kombinaci s možností volby dvou nových šablon (spider web + grid pattern) umožňuje její lepší fragmentaci. Nezanedbatelný je také nový přístup k tvorbě kapsulotomie, kdy je pro její vytvoření využito menší množství energie. Dochází tak k omezené tvorbě bublin a vytváří se lepší prostředí pro fragmentaci čočky.

Nový VICTUS přináší i novinky v terapii rohovky. Mimo již existujících výkonů jako je vytváření rohovkových lamel, penetrující keratoplastiky, astigmatické keratotomie, či tvorba intrastromálních tunelů bylo portfolio rohovkových zákroků rozšířeno také o lamelární keratoplastiku rohovky. Tento zákrok dovoluje pomoci pacientům s defektem rohovky bez nutnosti penetrace předního segmentu oka. Velkou výhodou této metody je zachování vlastní vrstvy endotelových buněk.

Nový software, kterým je nová generace laseru vybavena, pak velmi dobře podporuje všestrannost využití těchto nových funkcí.