Mikrochirurgický přístroj Stellaris ELITE

Výrobce: Bausch+Lomb Inc., USA

Americký koncern Bausch+Lomb uvedl na trh novou generaci osvědčeného a oblíbeného přístroje pro oční mikrochirurgii s obchodním označením Stellaris® ELITE. Toto zařízení navazuje koncepčně na předchozí model Stellaris® ACTIVATE. Přístroj je určen pro operace šedého očního zákalu. Rozšířená modelová řada Stellaris PC® ELITE je pak určena pro operace předního i zadního očního segmentu.

Optimalizovaný systém dávkování ultrazvukové energie spolu s novým systémem aktivního řízení fluidiky a kontrolou nitroočního tlaku ADAPTIVE FLUIDICS staví Stellaris® ELITE do pozice jednoho z nejmodernějšího a nejbezpečnějších fakoemulzifikačních přístrojů současnosti.

Hlavní technické přednosti nového Stellaris® ELITE lze shrnout do následujících hlavních bodů:

1. Modularita systému
2. Řídící jednotka a systém ovládání
3. Duální režim ovládání, nožní ovladač
4. Základní moduly přístroje
5. Speciální funkce a příslušenství přístroje
6. Technická spolehlivost

1. Modularita systému

Přístroj se skládá z vestavěné řídící počítačové jednotky a funkčních modulových jednotek s jednotlivými chirurgickými funkcemi. Tímto způsobem lze přístroj postavit do konfigurace, která přesně odpovídá požadavkům chirurga a umožňuje rychlé servisní zásahy pouhou výměnou modulů. Připojením nových modulových jednotek a aktualizací softwaru je přístroj možné stále udržovat v souladu s aktuálními trendy vývoje v oftalmologii.

2. Řídící jednotka a systém ovládání

Systém ovládání lze naprogramovat přesně podle potřeb jednotlivých chirurgů. Software je velmi přehledný a snadno pochopitelný. Vestavěny jsou i animační výukové moduly pro obsluhu přístroje (zapojení koncovek atp.).

Ovládání přístroje je prováděno přes velkou dotykovou obrazovku (19“), infračervené dálkové ovládání nebo ovládání z programovatelného nožního ovladače. 

Software přístroje je dostupný i v českém jazyce.

3. Duální režim ovládání, nožní ovladač

Nožní ovladač přístroje je bezdrátový a komunikuje s přístrojem pomocí BlueTooth technologie. Technické řešení nožního ovladače opět umožňuje souběžné (duální) řízení dvou funkcí přístroje. Rozsahy nožního ovladače a čtyři vestavěné funkční spínače lze naprogramovat přesně podle požadavků chirurga, což poskytuje dokonalou kontrolu nad chirurgickým výkonem.

Nový přístroj Stellaris® ELITE je dodáván s tvarově upraveným nožním ovladačem. Tento nožní ovladač má upraveny ovládací prvky a vylepšenou ergonometrii, takže poskytuje větší pohodlí pro operatéra.

4. Základní moduly přístroje

4.1. Modul irigace

Přístroj je vybaven novou technologií ADAPTIVE FLUIDICS, která kombinuje přesné monitorování aspiračního průtoku s prediktivním systémem irigační fluidiky. Tato nová funkce tzv. dynamické kompenzace irigačního toku (Dynamic Infusion Compensation) poskytuje chirurgům mimořádnou stabilitu nitroočního tlaku v průběhu operace katarakty a okamžitě vyrovnává post-okluzní poklesy tlaku v přední komoře.

Ve srovnání s jinými přístroji je pak Stellaris® ELITE v kompenzaci tlakových změn až třikrát účinnější a rychlejší. Chirurg tak může bez omezení a bezpečně využít maximální hodnoty aspirace dosahované přístrojem a plně se soustředit na operační výkon.

4.2. Modul aspirace

Stellaris® ELITE je vybaven aspiračním systémem AVS (Advanced Vacuum System), který využívá VENTURI pumpy.

Tato aspirační pumpa se vyznačuje rychlým vytvářením vakua a rovněž jeho okamžitým zastavením podle potřeb chirurga. Rychlost náběhu hodnoty podtlaku je možné podle preferencí chirurga nastavit v programu přístroje.

Díky vysokému vakuu (až 600 mmHg) je možné provádět C-MICS techniku operace (koaxiální MICS) incizí 1,8 mm, bimanuální techniku je pak možné použít až přes 1,4 mm incizi.

4.3. Modul ultrazvuku

Stellaris® ELITE je vybaven unikátním systém řízení ultrazvukové energie „ATTUNE Energy management“. Tato funkce dávkování ultrazvukové energie pracuje souběžně se systémem adaptivní fluidiky a poskytuje vysokou fragmentační účinnost ultrazvukové koncovky.

Pro emulzifikaci hmot jádra čočky se efektivně využívá mechanický účinek pohybu hrotu koncovky, který je plně vybalancovaný s kavitačním efektem. Veškerá ultrazvuková energie je pak plně absorbována ve fragmentovaných hmotách. Vysokou mechanickou účinnost dosahuje přístroj také využitím nižší ultrazvukové frekvence (28.5 kHz) a výrazně prodloužené amplitudě kmitu ultrazvukového hrotu (136 mikronů). Stellaris® ELITE je tak mimořádně účinným ale rovněž mimořádně bezpečným fakoemulzifikačním přístrojem.

Software přístroje obsahuje následující ultrazvukové provozní režimy:
- kontinuální fakoemulzifikace
- BURST mód fakoemulzifikace (jednotlivý, opakovaný, fixní s lineární energií)
- pulzní a hyperpulzní ultrazvukový režim (frekvence až 250 pulsů za sekundu)
- tvarovou modulaci ultrazvukových pulzů (obdélníkový nebo pilovitý tvar) s nastavením délky a prodlevy pulsů (Duty Cycle) a rychlostí náběhu energie


Režimy softwaru jsou vyvinuty pro moderní mikroincizní techniky operace katarakty, tzv. „MICS“. Výrazně tak šetří nitrooční tkáně snížením hodnoty ultrazvukové energie při všech postupech fakoemulzifikace. Modulovaný tvar pulzů navíc urychluje zachycování rozdrcených fragmentů zkalené čočky.

4.4. Modul přední vitrektomie a bipolární koagulace

Stellaris® ELITE™ je vybaven rovněž modulem pneumatické přední vitrektomie s plynule měnitelnou frekvencí až do 2500 seků/min. Konstrukce vitrektomu spolu se systémem adaptivní fluidiky zajišťuje eliminaci trakčních sil při provádění přední vitrektomie.

V přístroji je rovněž zabudován modul bipolární koagulace, který lze aplikovat pomocí standardních pinzet nebo speciálních koaxiálních koncovek s koagulační ploškou.

5. Speciální funkce a příslušenství přístroje

5.1. Kontrola nitroočního tlaku

Pro přesnější kontrolu nitroočního tlaku oka je přístroj vybaven systémem Adaptive Fluidics® s automaticky řízenou infuzí a dynamickou kontrolou nitroočního tlaku. Díky ní je možné dosáhnout nižšího infuzního tlaku při zachování dokonalé stability přední komory.

5.2. Fakoemulzifikační koncovka

Ultrazvuková koncovka se vyznačuje ergonomickým designem, optimalizovanou velikostí a vyvážením. Tím eliminuje únavu chirurga při déletrvajících a opakovaných operacích. Koncovka má 6 vestavěných piezoelektrických krystalů, které umožňují zvýšit amplitudu rozkmitu hrotu, a tím poskytuje vyšší účinnost i při nižší úrovni energie aplikované do oka. Vestavěná elektronika je vybavena elektronickým čipem, který zaznamenává počet použití a stupeň opotřebení.

5.3. Ultrazvukové hroty

S přístrojem Stellaris® ELITE mohou být používány hroty s hladkým povrchem nebo speciální hroty MICROFLOW. Tyto hroty mají systém jemných drážek na povrchu umožňujících kontinuální přívod irigace a dokonalé chlazení. Mikroincizní ultrazvukové hroty přístroje Stellaris® ELITE umožňují provádění fakoemulzifikace incizí 1.8 mm (koaxiálně s použitím irigačního návleku) nebo o velikosti již 1.4 mm (bimanuální technika).

6. Technická spolehlivost

Modulární systém přístroje zabezpečuje rychlé řešení servisních problémů, neboť v případě komplikovanější poruchy bude uživateli poskytnut náhradní modul a oprava tak nezastaví práci na přístroji. Základní diagnostiku poruchy nebo změnu některých nastavení lze navíc provést i ze vzdáleného servisního střediska po připojení přístroje k internetové síti.

Další informace o mikrochirurgickém přístroji Stellaris® ELITE naleznete na www.stellariselite.cz.