CYCLO G6

Výrobce: IRIDEX Corporation, USA

Nabídka společnosti SPIRIT MEDICAL je od června roku 2016 rozšířena o unikátní laser pro léčbu glaukomu CYCLO G6. Společnost IRIDEX vyvinula tento laser na základě svých dlouholetých zkušeností s mikropulzní modulací laserového záření. Tato technika je již několik let úspěšně využívána pro zákroky na sítnici.

Laserové záření segmentované do pulsů o délce v řádech mikrosekund totiž nezpůsobuje tepelné poškození a destrukci ošetřované tkáně. Vlastní aplikace je velmi jednoduchá a nenáročná i pro pacienta. Pomocí speciální sondy je laserový svazek aplikován kontinuálním posunem sondy přiložené na skléru do oblasti řasnatého tělesa.

Nová terapeutická technika – mikropulzní transsklerální cyklofotokoagulace – byla úspěšně ověřena v klinických studiích a vykazuje velmi dobré výsledky. Po aplikaci mikropulzního laseru CYCLO G6 se speciální sondou MP3 dochází k výraznému poklesu nitroočního tlaku s minimálními pooperačními komplikacemi.