ACE - analyzátor parametrů oka

Výrobce: Bausch+Lomb/Technolas, Německo

ACE je nová diagnostická jednotka určená především pro spolupráci s excimerovým laserem Technolas Teneo 317 model 2. Jednotka primárně pracuje na bázi swept source OCT s vysokým rozlišením a poskytuje komplexní informace o předním segmentu oka. Díky optimalizaci získávání předoperačních dat přináší chirurgovi vice informací pro ještě lepší výsledky refrakčních zákroků a kataraktové chirurgie.

Díky přístroji ACE je možné provést kompletní vyšetření předního segmentu oka během několika vteřin. Bez nutnosti přemísťování pacienta přístroj poskytne topografická a tomografická data přední i zadní plochy rohovky, včetně biometrických dat předního segmentu, pachymetrie a axiální délky oka.

Společně s excimerovým laserem Technolas Teneo 317 model 2 nabízí komplexní řešení refrakčních problémů všech vašich pacientů. S tímto excimerovým laserem je samozřejmě zajištěna plná konektivita pro snadný přenos pacientských data a přesnější chirurgii.

Diagnostická stanice ACE v jediném přístroji nabízí čtyři vyšetřovací módy. Základním modulem jednotky je aplikace Cornea (Rohovkový modul) pro zobrazení struktur předního segmentu pomocí OCT ve vysokém rozlišení. Tento modul je pak doplněn třemi dalšími volitelnými moduly – Imaging (Zobrazovací modul), Cataract (Kataraktový modul) a Metrics (Metrický modul).

Rohovkový modul / Cornea app

Přehledné diagnostické informace o individuální geometrii oka. Pomáhá odhalovat a monitorovat změny ve struktuře rohovky. Díky tomu zjednodušuje plánování a vyhodnocování výsledků refrakční chirurgie.

Tento vyšetřovací mód nabízí:
- Detailní zobrazení povrchu oka z kamery
- OCT scan rohovky a přední komory (Tomografické zobrazení)
- Topografické mapy přední a zadní strany rohovky
- Wavefront mapy rohovky
- Optická mohutnost rohovky
- Mapa pachymetrie rohovky
- Tangenciální a elevační mapy rohovky

Zobrazovací modul / Imaging App

Poskytuje OCT zobrazení předního segmentu oka od přední plochy rohovky až po zadní plochu čočky. Nabízí přehledné zobrazení očních patologií a změn v důsledku chirurgických zákroků jako je LASIK, rohovkové ringy, fakické nitrooční čočky, keratoplastiky apod.).

Mimořádného rozlišení všech OCT zobrazení je dosaženo díky sérii 65 B-scanů, která je pořízena při každém OCT vyšetření. Díky kvalitě pořízených měření je pak nadcházející rozhodování následujícího operačního postupu pro chirurga výrazně snadnější.

Kataraktový modul / Cataract App

Kombinací dat rohovkové analýzy s rozměry přední komory, mohutnosti čočky a axiální délky oka nabízí komplexní informace pro výpočet nitroočních čoček. Obdržené informace můžete snadno zkontrolovat na přiložených datech z kamery a OCT. Díky OCT technologii navíc nečiní problém ani diagnostika očí s denzní kataraktou.

Aplikace nabízí hodnoty:
- Axiální délky oka
- Analýzy rohovky
- Analýzy přední komory
- Optické mohutnosti a rozměrů čočky
- Výpočtu parametrů nitrooční čočky včetně torického kalkulátoru

Metrický modul / Metrics App

Metrický modul zobrazuje radiální řezy přední oční komory. Výjimečná čistota zobrazení dovoluje provádět měření s excelentní přesností. Můžete využít automatických měření rozměrů a úhlů, či definovat měření vlastní.

Oproti standartním zobrazením nabízí jednotka ACE výpočet objemu přední komory a analýzu rozměrů a klenutí čočky včetně dalších dat:
- Analýzy rozměrů přední komory
- Analýzy čočky
- Analýzy komorových úhlů

Základní technický popis

Technologie OCTSwept source OCT
Počet B-Scanů na jedno měření OCT65
Počet A-scanů v jednom B-Scanu OCT256
Frekvence A-scanu50 000 Hz
Způsob skenování OCTRadiálně
Rozlišení OCT v tkáni axiálně10 μm
Rozlišení OCT v tkáni laterálně45 μm
Automatický eye trackingAno
Velikost snímané oblasti OCT16 x 12 mm
Rozlišení zobrazované oblasti OCT768 x 576 pix