Analyzátor zrakových funkcí iTrace

Výrobce: Tracey Technologies, USA

Přístroj iTrace™ je multifunkční diagnostický prostředek, který v sobě zahrnuje:

‐ aberometr na principu ray tracingu (sledování paprsků)
‐ multizonální refraktometr
‐ autokeratometr
‐ rohovkový topograf
‐ pupilometr

Princip měření

iTrace je komplexní analyzátor zrakových funkcí, jež má základ v technologii sledování laserových paprsků (metoda „ray tracing“). Jde o unikátní dynamickou technologii využívající systém postupného promítání infračervených laserových paprsků přes optický systém oka. Speciální software poté vyhodnocuje odražené paprsky ze sítnice a zjišťuje jejich odchylku způsobenou aberacemi optického systému oka.

iTrace nejprve detekuje průměr pupily a na základě obdržených informací postupně vyšle soubor 256 laserových paprsků v soustředných kruzích tak, aby byla využita celá plocha zornice. Výsledkem je tzv. „Retinal Spot Diagram“ (Obr. 1), který je základem pro analýzu aberací oka a pro další výpočty parametrů optického systému oka. Díky postupnému snímání dráhy jednotlivých paprsků nemůže dojít k záměně odražených signálů, což umožňuje systému správné určení parametrů i u očí s velkým stupněm aberací. iTrace díky tomuto měření poskytne informaci o kompletní refrakci oka (sférickou i cylindrickou) a analýzu aberací nižších a vyšších řádů.

Díky unikátnímu systému sledování paprsků poskytuje přístroj řadu unikátních měřících funkcí:

- analýzu aberací jednak celého oka, ale také samostatně aberací rohovky a aberací čočky (tato možnost je významná zejména pro zvážení vhodnosti refrakční laserové operace nebo implantace prémiové nitrooční čočky)
- analýzu očí s vysokými hodnotami aberací, neměřitelných běžnými aberometry (např. typu Hartmann‐Shack nebo Tscherning), což umožňuje v současnosti pouze toto zařízení
- přizpůsobení velikosti měřené oblasti velikosti pupily v širokém rozsahu (Ø 2-8 mm), bez redukce počtu měřících bodů
- vyšší přesnost určení centra dopadajících paprsků díky sekvenčnímu principu snímání
- objektivní měření akomodace (systém měří optické parametry oka při zaostření na vzdálený a poté na blízký bod a odtud zjišťuje jak velká je schopnost akomodace)
- analýzu rohovkové aberace, kterou lze využít při volbě optimální nitrooční čočky s ohledem na její asféricitu (pro pacienty s negativní sférickou aberací rohovky by neměly být používány asférické čočky s negativní sférickou aberací)
- analýzu refrakce v několika zónách (např. pro diagnostiku noční myopie ap.)
- analýzu lze provádět binokulárně vzhledem ke konstrukci přístroje
- měření úhlů kappa a alfa (poskytuje základní informace o předpokládané pooperační centraci optiky umělé nitrooční čočky)

Možnosti zobrazení dat

Wavefront mapbarevné zobrazení vad optického systému vycházející z analýzy vlnoploch (měří odchylku od ideální vlnoplochy)
Refraction mapzobrazení refrakční vady pacientova oka v dioptriích
Point spread function map (PSF)simulace zobrazení optického obrazu vzdáleného bodového zdroje po dopadu na sítnici, ideální PSF je ostrý bod na sítnici
Modulation transfer function (MTF) mappopisuje, jak optický systém oka vidí objekty různých prostorových detailů (různých frekvencí)
Snellen letter mapzobrazuje, jak pacientovo oko vidí písmeno “E” ze Snellenovy tabulky, dovoluje vyšetřujícímu simulovat zrakovou ostrost pacienta po korekci aberací
Root mean Square (RMS)měření závažnosti aberace (jednotlivých aberací nebo celého oka), udává číselnou odchylku od ideální vlnoplochy
Axial maptopografické zakřivení rohovky
Local radius of curvature mapmapa lokálního poloměru zakřivení rohovky
Z - Elevation mapzobrazení rozdílu elevace povrchu rohovky oproti referenčnímu povrchu sférické plochy
Annular/Zonal Refraction mapzónová analýza sférické aberace oblastí rohovky

Základní technické parametry

Počet snímaných paprsků 256
Rozsah měření+/‐ 15 D sféry a +/‐ 15 D cylindru
Průměr zornice při vyšetření2,5 mm až 8 mm
Přesnost měření+/‐ 0,1 D
Reprodukovatelnost měření+/‐ 0,1 D
Váha12,4 kg
Rozměry přístroje33 cm x 43,2 cm