Podmínky použití

Majitelem a provozovatelem těchto webových stránek je:

SPIRIT MEDICAL spol. s r.o.
Sadařská 495/1
624 00 Brno

Pravidla používání

Čtěte prosím tyto informace se zvýšenou pozorností. Pokud pokračujete v návštěvě těchto stránek, potvrzujete tak souhlas s následujícími pravidly.

Společnost SPIRIT MEDICAL spol. s r.o. vyvinula maximální úsilí aby informace na těchto stránkách byly správné a aktuální. Společnost SPIRIT MEDICAL spol. s r.o. ale nezodpovídá za správnost všech aspektů uvedených informací, ať vyjádřených nebo předpokládaných. Návštěvou těchto stránek vyjadřuje uživatel souhlas s tím, že přístup a užívání těchto stránek a informací na nich obsažených, a stejně tak stránek, na které jsou na této stránce odkazy, je na jeho vlastní odpovědnost. SPIRIT MEDICAL spol. s r.o. nemůže být žádným způsobem odpovědná za přímé či nepřímé, náhodné nebo trestné poškození vyplývající z přístupu na tyto stránky, z použití nebo nemožnosti použít tyto stránky, chyb nebo opomenutí v informacích na této stránce. SPIRIT MEDICAL spol. s r.o. nabízí informace na těchto stránkách pro obecně informační a vzdělávací účely. Tyto informace nejsou určeny jako náhrady rad, léčby nebo doporučení odborníků poskytující zdravotnickou péči. Je důležité řídit se doporučeními lékařů a ostatních odborníků poskytující zdravotní péči týkajícími se Vašich individuálních medicínských potřeb. Použití jakýchkoliv produktů diskutovaných na těchto stránkách je nutno nejprve konzultovat s Vaším lékařem.

Jakákoliv informace (včetně komunikace a informací formou diskuse) zaslaná uživatelem na tuto stránku, nebo s pomocí této stránky (včetně dotazů, komentářů, dat, myšlenek nebo know-how) může být považována za veřejnou a může se stát vlastnictvím SPIRIT MEDICAL spol. s r.o. Firmě SPIRIT MEDICAL spol. s r.o. nevznikají v souvislosti s těmito informacemi žádné povinnosti a může tyto informace nebo jejich části reprodukovat, zveřejňovat a šířit bez omezení kdykoliv a kdekoliv. SPIRIT MEDICAL spol. s r.o. může tyto informace bez omezení využívat k jakémukoliv účelu včetně vývoje, výroby a obchodování s produkty a službami.

Veškerý obsah je dodán firmou SPIRIT MEDICAL spol. s r.o. Pokud máte jakékoliv komentáře k obsahu těchto stránek, kontaktujte prosím, SPIRIT MEDICAL spol. s r.o. SPIRIT MEDICAL spol. s r.o. zajistil odkazy na další stránky. Vybrali jsme pouze stránky, u kterých věříme, že budou přínosné našim zákazníkům a splňují náš vysoký standard. Celosvětová internetová sítě však podléhá velmi rychlým změnám a proto tento vysoký standard nemůžeme garantovat. SPIRIT MEDICAL spol. s r.o. nenese žádnou zodpovědnost za obsah těchto stránek a nemůže být žádným způsobem odpovědná za přímé či nepřímé, náhodné nebo trestné poškození vyplývající z přístupu na tyto stránky, z použití nebo nemožnosti použít tyto stránky, chyb nebo opomenutí v informacích na těchto stránkách.
Aktualizováno 1. prosince 2007

Právní informace

Ve společnosti SPIRIT MEDICAL spol. s r.o. je naším záměrem chránit Vaše soukromí. Pokud jste se rozhodli komunikovat se SPIRIT MEDICAL spol. s r.o., zavazujeme se chránit Vaše soukromí. Když navštívíte naše webové stránky, shromažďujeme informace o použití stránek, abychom mohli dále rozvíjet jejich vzhled a funkčnost a abychom mohli pro Vaši návštěvu stránky přetvářet do stále zajímavější a bohatší podoby. Společnost SPIRIT MEDICAL spol. s r.o. stále usiluje o to, aby dala návštěvníkům svých stránek pádný důvod navštívit je znovu. Monitorujeme návštěvní zvyklosti a hodnotíme, co naši zákazníci mají a nemají rádi. Proto můžeme stále zlepšovat naše služby.

Copyright

Copyright © SPIRIT MEDICAL spol. s r.o., Brno, Česká Republika. Všechna práva vyhrazena.
Společnost SPIRIT MEDICAL spol. s r.o. dává tímto oprávnění kopírovat dokumenty publikované na těchto webových stránkách pouze pro nekomerční použití. Každá kopie těchto dokumentů musí obsahovat copyright a ostatní chráněné známky, jak je zde uvedeno.
Nic z toho, co je zde uvedeno, nemůže být chápáno jako nepřímo udělující překážku uplatnění žalobního nároku, licenci nebo právo, chráněné patentem nebo obchodní značkou SPIRIT MEDICAL spol. s r.o. nebo jiné třetí strany. Kromě případů jasně definovaných dříve, nic, co je zde obsaženo, nemůže být interpretováno jako udělení jakékoliv licence nebo práva pod ochranou známku GRANE  s.r.o.

Aktualizováno 1. prosince 2007