Ruční pachymetr PachPen

Výrobce: Accutome Inc., USA

Ruční ultrazvukový pachymetr PachPen je určen k přesnému měření tloušťky rohovky. Na základě naměřených výsledků přístroj umožňuje stanovit korekci naměřeného nitroočního tlaku v oku s ohledem na biomechanické vlastnosti rohovky.

Základní technický popis

- ultrazvukový pachymetr se zabudovaným LCD displejem
- unikátní digitální zpracování a vyhodnocení ultrazvukového signálu zajišťuje mimořádnou přesnost měření
- napájení lithiovými bateriemi s prodlouženou životností (až 15 000 měření)
- váha: 85 g

Měření

- výsledky měření jsou zobrazovány na LCD displeji
- digitální analyzátor rozlišuje až 4000 bodů na jednom echogramu
- automatické nastavení zisku přijímacího zesilovače zajišťuje optimalizaci echogramu
- zvuková signalizace indikuje správné přiložení sondy na rohovku
- automaticky nebo manuálně je zaznamenáno až 9 měření pro každé oko
- z průměrné hodnoty měření a zadané hodnoty nitroočního tlaku je přepočten korigovaný nitrooční tlak vzhledem k tloušťce rohovky