Ultrazvukový přístroj A-Scan Plus Connect

Výrobce: Accutome Inc., USA

A-Scan Plus Connect® je nový ultrazvukový diagnostický přístroj, který doplňuje řadu přístrojů Accutome B-scan Plus a UBM Plus. Připojením vyšetřovací sondy a speciálního adapteru do stolního počítače, notebooku nebo tabletu získává uživatel přesný ultrazvukový biometr s možností výpočtů dioptrických hodnot umělých nitroočních čoček.

Možnosti přístroje pro provádění ultrazvukové biometrie

Ultrazvuková sonda s pracovní frekvencí 10 MHz poskytuje vysokou axiální rozlišovací schopnost (0.016 mm). Měření lze provádět kontaktně nebo imerzní metodou. Samotné vyšetření může být prováděno v rozsahu až 63.6 mm, což umožnuje provádět měření v oblasti očního bulbu i očnice. Přístroj zaznamenává axiální délku oka, hloubky přední komory, tloušťku čočky i hloubku sklivcového prostoru. Echogram je zachycován (tzv. „zmrazení“ obrazu) v manuálním (pomocí nožního spínače) nebo automatickém režimu.

Zobrazení a měření může být nastaveno pro různé typy očí (fakické, afakické, denzní katarakta, pseudofakické nebo vyplněné silikonovým olejem). Přístroj je vybaven řadou výpočetních formulí pro stanovení optimální dioptrické hodnoty umělé nitrooční čočky (SRK/T, Haigis, Hoffer Q, Holladay I). Zároveň obsahuje software přístroje i postupy pro výběr nitroočních čoček u pacientů po předchozí refrakční operaci. Do paměti přístroje lze vložit neomezený počet základních dat od různých nitroočních čoček. Rovněž je možné vypočítat personalizované konstanty čoček. A-Scan Plus Connect® umožňuje flexibilní počítačové zpracování získaných výsledků a jejich sdílení v informačních systémech, archivaci dat, zasílaní výsledků e-mailem, variabilní typy výtisků atp.

Přístroje A-Scan Plus Connect®, B-scan Plus® a UBM Plus® mohou být provozovány odděleně nebo na jedné společné řídící počítačové jednotce. Software je poskytován jako multilicence a přístroj tak může být aktivován na počítačích různých pracovišť. Ultrazvukový biometr A-Scan Plus Connect® lze spojit s laserovým biometrem IOL Master 500 firmy Carl Zeiss.