Mikrochirurgický přístroj Stellaris PC ELITE

Americký koncern Bausch+Lomb uvedl na trh novou generaci osvědčeného kombinovaného přístroje pro oční mikrochirurgii s obchodním označením Stellaris PC ELITE. Toto zařízení navazuje koncepčně na předchozí model Stellaris® PC. Přístroj je určen pro operace šedého očního zákalu i veškeré výkony v zadním segmentu oka.

Optimalizovaný systém dávkování ultrazvukové energie spolu s novým systémem aktivního řízení fluidiky a kontrolou nitroočního tlaku ADAPTIVE FLUIDICS staví Stellaris PC ELITE do pozice jednoho z nejmodernějšího a nejbezpečnějších fakoemulzifikačních přístrojů současnosti.

Zcela unikátní novinku přináší Stellaris PC ELITE pro vitreoretinální chirurgii. Hypersonická vitrektomie VITESSE je průlomová technická změna, která přichází po 40 letech používání klasických mechanických vitrektomů založených na principu pohyblivé gilotiny.

Tyto nástroje jsou dnes již na hranici svých fyzikálních možností, jako např. rychlosti sekání (okolo 8000 seků/min.) nebo zmenšování průměru (27G), které přináší výrazné omezení průtoku. Vývoj nové vitrektomové jednotky probíhal ve spolupráci s prof.Paulem Stangou (Manchester Royal Eye Hospital, UK).

Hlavní technické přednosti nového Stellaris PC ELITE™ lze shrnout do následujících hlavních bodů:

1. Modularita systému
2. Řídící jednotka a systém ovládání
3. Duální režim ovládání, nožní ovladač
4. Základní moduly přístroje
5. Základní moduly přístroje - zadní segment
6. Technická spolehlivost
7. Široká nabídka příslušenství

1. Modularita systému

Přístroj se skládá z vestavěné řídící počítačové jednotky a funkčních modulových jednotek s jednotlivými chirurgickými funkcemi. Tímto způsobem lze přístroj postavit do konfigurace, která přesně odpovídá požadavkům chirurga a umožňuje rychlé servisní zásahy pouhou výměnou modulů. Připojením nových modulových jednotek a aktualizací softwaru je přístroj možné stále udržovat v souladu s aktuálními trendy vývoje v oftalmologii.

2. Řídící jednotka a systém ovládání

Systém ovládání lze naprogramovat přesně podle potřeb jednotlivých chirurgů. Software je velmi přehledný a snadno pochopitelný. Vestavěny jsou i animační výukové moduly pro obsluhu přístroje (zapojení koncovek atp.).

Ovládání přístroje je prováděno přes velkou dotykovou obrazovku (19“), infračervené dálkové ovládání nebo ovládání z programovatelného nožního ovladače.

Software přístroje je dostupný i v českém jazyce.

3. Duální režim ovládání, nožní ovladač

Nožní ovladač přístroje je bezdrátový a komunikuje s přístrojem pomocí BlueTooth technologie. Technické řešení nožního ovladače opět umožňuje souběžné (duální) řízení dvou funkcí přístroje. Rozsahy nožního ovladače a čtyři vestavěné funkční spínače lze naprogramovat přesně podle požadavků chirurga, což poskytuje dokonalou kontrolu nad chirurgickým výkonem.

Nový přístroj Stellaris PC ELITE je dodáván s upraveným nožním ovladačem, který má v sobě integrovaný spínač pro endolaser. Tento nožní ovladač má upraveny ovládací prvky a vylepšenou ergonometrii, takže poskytuje větší pohodlí pro operatéra.

4. Základní moduly přístroje

4.1. Modul irigace

Přístroj je vybaven novou technologií ADAPTIVE FLUIDICS, která kombinuje přesné monitorování aspiračního průtoku s prediktivním systémem irigační fluidiky. Tato nová funkce tzv. dynamické kompenzace irigačního toku (Dynamic Infusion Compensation) poskytuje chirurgům mimořádnou stabilitu nitroočního tlaku v průběhu operace katarakty a okamžitě vyrovnává post-okluzní poklesy tlaku v přední komoře.

Ve srovnání s jiným přístrojem vybaveným podobnou funkcí je však Stellaris PC ELITE v kompenzaci tlakových změn až třikrát účinnější a rychlejší. Chirurg tak může bez omezení a bezpečně využít maximální hodnoty aspirace dosahované přístrojem a plně se soustředit na operační výkon.

4.2. Modul aspirace

Stellaris PC ELITE je vybaven aspiračním systémem AVS (Advanced Vacuum System), který využívá VENTURI pumpy. Tato aspirační pumpa se vyznačuje mimořádně rychlým vytvářením vakua a rovněž jeho okamžitým zastavením podle potřeb chirurga. Rychlost nástupu podtlaku je možné nastavit v programu přístroje.

Díky vysokému vakuu (až 600 mmHg) je možné provádět C-MICS techniku operace (koaxiální MICS) incizí 1,8 mm, bimanuální techniku je pak možné použít až přes 1,4 mm incizi.

Kontrolovaný systém irigační a aspirační fluidiky se uplatňuje i při operacích zadního očního segmentu. Zde umožňuje jemné nastavení průtokových parametrů a zabezpečuje bezpečnost výkonu i v těsné blízkosti sítnice. Pro operace zadního očního segmentu je kazeta přístroje vybavena duálním aspiračním portem, který umožňuje souběžné připojení 2 aplikačních koncovek s aspirací a jejich automatické přepínání bez nutnosti přepojování hadic.

4.3. Modul ultrazvuku

Stellaris PC ELITE je vybaven unikátním systém řízení ultrazvukové energie „ATTUNE Energy management“. Tato funkce dávkování ultrazvukové energie pracuje souběžně se systémem adaptivní fluidiky a poskytuje vysokou fragmentační účinnost ultrazvukové koncovky.

Pro emulzifikaci hmot jádra čočky se efektivně využívá mechanický účinek pohybu hrotu koncovky, který je plně vybalancovaný s kavitačním efektem. Veškerá ultrazvuková energie je pak plně absorbována ve fragmentovaných hmotách. Vysokou mechanickou účinnost dosahuje přístroj také využitím nižší ultrazvukové frekvence (28.5 kHz) a výrazně prodloužené amplitudě kmitu ultrazvukového hrotu (136 mikronů). Stellaris PC ELITE je tak mimořádně účinným ale rovněž mimořádně bezpečným fakoemulzifikačním přístrojem.

Software přístroje obsahuje následující ultrazvukové provozní režimy:
- kontinuální fakoemulzifikace
- BURST mód fakoemulzifikace (jednotlivý, opakovaný, fixní s lineární energií)
- pulzní a hyperpulzní ultrazvukový režim (frekvence až 250 pulsů za sekundu)
- tvarovou modulaci ultrazvukových pulzů (obdélníkový nebo pilovitý tvar) s nastavením délky a prodlevy pulsů (Duty Cycle) a rychlostí náběhu energie
Režimy softwaru jsou vyvinuty pro moderní mikroincizní techniky operace katarakty, tzv. „MICS“. Výrazně tak šetří nitrooční tkáně snížením hodnoty ultrazvukové energie při všech postupech fakoemulzifikace. Modulovaný tvar pulzů navíc urychluje zachycování rozdrcených fragmentů zkalené čočky.

4.4. Modul přední vitrektomie a bipolární koagulace

Stellaris PC ELITE je vybaven rovněž modulem pneumatické přední vitrektomie s plynule měnitelnou frekvencí až do 7500 seků/min. Konstrukce vitrektomu spolu se systémem adaptivní fluidiky zajišťuje eliminaci trakčních sil při provádění přední vitrektomie.

V přístroji je rovněž zabudován modul bipolární koagulace, který lze aplikovat pomocí standardních pinzet nebo speciálních koaxiálních koncovek s koagulační ploškou.

5. Základní moduly přístroje – zadní segment

5.1. Hypersonická vitrektomie Vitesse

VITESSE je hypersonický vitrektom, jehož hrot se pohybuje rychlostí přibližně 1,5 milionů kmitů/min. Tento pohyb vyvolává extrémně rychlý smykový tok kapaliny u aspiračního otvoru vitrektomu, který mechanicky dělí kolagenová vlákna sklivce na malé částečky. Dochází tak vlastně ke „zkapalnění“ sklivce v aktivní zóně těsně u aspiračního otvoru vitrektomu.

První studie ukázaly, že využití hypersonické vitrektomie přináší chirurgům nové možnosti:

1/ jedná se o první vitrektom, kde je možné pracovat s trvale otevřeným aspiračním otvorem (pracovní cyklus 100%). Je tak možné použít výrazně menší aspirační otvor, odsávání hmot je plynulejší a eliminují se tlakové oscilace nebo turbulence tekutiny.

2/ vitrektom nemá vnitřní gilotinu, což výrazně ulehčuje průtok aspirované tekutiny a umožňuje tak zmenšit venkovní průměr pracovního hrotu, při zachování dostatečného a plynulého aspiračního toku. Otevírá se tak cesta k efektivnějšímu využití mikroincizních technik operací (27G a případně i menších průměrů).

3/ pomocí jednoho nástroje (vitrektomu VITESSE) je možné provést odstranění sklivce, silikonového oleje nebo měkkých čočkových hmot.

5.2. Modul rychlé vitrektomie

Stellaris PC ELITE je vybaven novým modulem rychlého vitrektomu o frekvenci 7500 řezů/min. Zadní vitrektomii lze provádět incizí 20, 23, 25 nebo 27G. Vitrektom byl zcela přepracován, aby bylo dosaženo maximální efektivity a bezpečnosti. Vstupní otvor vitrektomu byl posunut na vzdálenost 0,02 mm od konce hrotu, což umožňuje lepší odstranění sklivcových hmot a možnost manipulace s membránami. Konstrukce vitrektomu spolu se systémem adaptivní fluidiky navíc zajišťuje eliminaci trakčních sil při provádění vitrektomie.

5.3. Duální zdroj studeného světla a vestavěné filtry

Stellaris PC ELITE™ je vybaven dvěma novými nezávislými zdroji studeného světla a vestavěnými filtry. Pro Stellaris PC ELITE™ byly vyvinuty xenonové a xenon-rtuťové výbojky s přesně definovanými vlnovými délkami pro minimalizování fototoxicity světla. U xenonové výbojky lze pro lepší vizualizaci a zajištění větší bezpečnosti použít následující vestavěné filtry:

- jantarový filtr pro lepší kontrastní citlivost a hloubku ostrosti i při nižším osvětlení
- zelený filtr pro zlepšenou vizualizaci sítnicových cév a sklivce
- žlutý filtr pro zajištění větší bezpečnosti, kontrastní citlivost a pohodlí operatéra

Světelný zdroj lze u nové generace přístroje používat i s chirurgickými funkcemi určenými pro zákroky v předním očním segmentu. To lze s výhodou využít u zakalených rohovek, či očí se zakrváceným sklivcovým prostorem pro zlepšení červeného reflexu.

5.4. Další moduly používané v zadním očním segmentu

A) Modul silikonové pumpy
Automatická pumpa umožňuje přesné dávkování nebo odsávání silikonového oleje z nitra oka.

B) Modul vzduchové pumpy
Vzduchová pumpa zajišťuje vyplnění oka před aplikací těžké vody, silikonového oleje nebo expanzivních plynů. Zároveň je tento modul využíván k automatickému udržování nitroočního tlaku v průběhu operace.

C) Endolaser
Jako volitelné příslušenství lze do přístroje Stellaris PC ELITE zabudovat modul endolaseru o vlnové délce 532 nm. Parametry laserového záření lze přehledně ovládat na hlavním displeji. Přístroj poskytuje jemné nastavení výkonu, doby trvání pulzu a intervalu mezi pulzy. Laser nevyžaduje zahřívací čas a je okamžitě aktivní po navolení ovládacího softwarového menu.

6. Technická spolehlivost

Modulární systém přístroje zabezpečuje rychlé řešení servisních problémů, neboť v případě komplikovanější poruchy bude uživateli poskytnut náhradní modul a oprava tak nezastaví práci na přístroji. Základní diagnostiku poruchy nebo změnu některých nastavení lze navíc provést i ze vzdáleného servisního střediska po připojení přístroje k internetové síti.

7. Široká nabídka příslušenství

K přístroji Stellaris PC ELITE je nabízena rozsáhlá škála příslušenství pro operace předního i zadního očního segmentu (viz katalogy příslušenství). S novou generací přístroje se nabídka příslušenství obohatila o laserové sondy, samouzavírací chlopňové kanyly, řadu příslušenství ve velikosti 27G a další sortiment jednorázových chirurgických pomůcek.

Další informace o mikrochirurgickém přístroji Stellaris PC ELITE naleznete na www.stellariselite.cz.